Laeb...

Uudiste ülevaade oktoobris 2018

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest oktoobris 2018.

Justiitsminister: elatise alampiiriks jääb 250 eurot

04.10.2018 / ohtuleht.ee

"Tuleb arvestada et nullpunkt oleks 250€. Loomulikult tuleb tegelikkuses kindlasti silmas pidada, et need vajadused võivad olla kõrgemad."

Kas 18a lapsel on õigus saada vanematelt elatisraha, kui ta jätkab õppimist täiskasvanute gümnaasiumis õhtuses vahetuses?

04.10.2018 / vastused.ee

"Kui laps omandab täisealiseks saanuna keskharidust, on tal õigus saada oma vanematelt vajaduspõhiselt ülalpidamist."

Riigikogu 08.10.2018 istung

08.10.2017 / riigikogu.ee

"Täpselt samamoodi on elatisvõlglastele täiendavate piirangute seadmisega. Eelnõu on valmis, kõik on selle kooskõlastanud, mingisuguseid ideoloogilisi probleeme ei ole, aga praegu käib debatt ministeeriumide vahel, sest andmebaaside ümberehitamine võtab olulisel hulgal raha ning tähendab eraldi töid ja tegevusi."

ELU ELATISVÕLGLASE KÕRVAL: "On olnud hetki, kus mul tuleb abikaasat paluda, et ta edasi elaks..."

08.10.2018 / ohtuleht.ee

"Kas elatise nullpunktiks jääb oodatud 84 euro asemel 250 eurot?"

Riigikogu 09.10.2018 istung

09.10.2018 / riigikogu.ee

"Kui me räägime 2018. aasta eelarvest, siis jutt käib Sotsiaalministeeriumi eelarve elatisabi tegevuselt 2,7 miljoni euro suunamisest Vabariigi Valitsuse reservi. Elatisabi eelarve pandi paika 2017. aastast ja see on 9 miljonit eurot. Kuna tegemist on uue algatusega, siis oli keeruline seda prognoosida. Elatisabi fondi käivitamise raames tekkis teadmine tegelikest kuludest ja täitemenetlusaegsetest esitatud taotlustest, nende menetluse kiirusest ja toetuste väljamaksetest. Nende andmete põhjal sai 2018. aastal prognoosida võimalikku tekkivat jääki, mis käivitamisaastatel on olnud väiksem. Ehk siis kasutus on olnud väiksem, kui algselt arvati ja ette nähti."

Kohtutäiturite asendamised

10.10.2018 / kpkoda.ee

Kohtutäitur Mati Kadak'ut asendab 10.10.2018-13.10.2018 kohtutäituri abi Ülle Kukk.
Kohtutäitur Janek Pool'i asendab 10.10.2018 – 12.10.2018 ja 18.10.2018 – 19.10.2018. kohtutäituri abi Madis Kotsar.
Kohtutäitur Kersti Kaljula't asendab 22.10.-26.10.2018 kohtutäituri abi Viire Kivilo.

Kuidas kaitsta last kes tahab elada minu juures, kuid ema püüab vahendeid valimata saada elatisraha?

10.10.2018 / vastused.ee

"Kui olete faktiliselt lapse alaline kasvataja, kuid lapse ema sellega ei nõustu, oleks komplikatsioonide vältimiseks vajalik, et ka juriidiliselt kuuluks Teile õigus otsustada lapse viibimiskoha üle (kui vaidlus esineb ka näiteks lapse huvialade osas, on selles osas samuti võimalik taotleda hooldusõiguse üleandmist)."

Väikese lapse ema: mees võetakse ikka aega teenima, laps nälgigu või surnuks

10.10.2018 / epl.delfi.ee

"Palju on meedias näha diskussiooni teemal, kui palju pere hüljanud isad peaksid elatisraha maksma ja kas peaks selle miinimummäära langetama. Sõnagi ei räägita nendest lastest, kelle isad lähevad aega teenima ja kelle emad samal ajal virelevad."

Elatisraha

19.10.2018 / juristaitab.ee

"Täiealise lapse elatisele ei rakendata miinimumelatise regulatsiooni, vaid lähtutakse tema tegelikest eluvajadustest. Arvesse tuleb võtta kõiki eluvajadusi nagu alaealise lapse puhulgi. Eluasemekulud leitakse praktikas, kui jagatakse igakuised eluasemega seotud kulutused seda kasutavate isikute vahel."

Valitsus arutab ettepanekuid elatisraha võlglaste survestamiseks

31.10.2018 / postimees.ee

"Eelnõu kohaselt võimaldatakse täiendavalt kehtetuks tunnistada elatise võlgniku reisidokumendid nagu näiteks Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus ning keelata ka nende väljaandmine."