Laeb...

Uudiste ülevaade novembris 2018

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest novembris 2018.

Elatisvõlgnike mõjutamise plaan lahjenes pitsitamisest nügimiseks

01.11.2018, err.ee

"Selle arutelu pinnalt jäi kõlama hoiak, et säilima peab üks eelduslik summa, mis oleks tõendamiskoormuse vaba. See ei saa kindlasti olema pool lapse toimetuleku piirist ehk 84 eurot, vaid me viime läbi uuringu, kui palju see tulevikus võiks olla. Näidata võiks see just keskmisele lapsele igakuiselt kuluva raha määra. Teisalt me jätkame tööd ka kalkulaatoriga, mis arvestaks kõiki neid erinevaid asjaolusid."

Loe, milliste meetmetega riik mõne aasta pärast elatisvõlgnikke survestama hakkab

01.11.2018 / ohtuleht.ee

"Ühe muudatusena hakkab politsei tulevikus kontrollima, kas liiklusregistrisse kantud sõidukile on kohtutäituri poolt seatud märge, mille kohaselt tuleb sõiduk kohtutäiturile üle anda."

Kärt Mere: lastest eemale kolinud vanemad näevad elatist kui raha vanemale, mitte lapsele

03.11.2018 / pealinn.ee

"Suurim takistus, miks vanemad ei taha oma lastele elatisraha maksta, ei ole mitte selles, et nad lastest ei hooli, vaid selles kujutelmast, et lahku kolimise tagajärjel ei lähe raha niivõrd lapsele kui endisele elukaaslasele, kellega ollakse niigi halbades suhete."

Vandeadvokaadi soovitus lahutajatele: vältige igal võimalusel kohut

03.11.2018 / naistekas.delfi.ee

"Nõukaajal oli alimentide mitte maksja võrdeline paadialusega. Sellel oli ka oma kasvatuslik tähendus. Kui tahtsid olla korralik ühiskonna liige, siis sa ei tahtnud olla seostatud asotsiaalsusega. 90ndatel elatise mitte maksmisega pigem uhkustati. Nüüd hakkab olukord normaliseeruma, suhtumises ühiskonnas aktsepteeritud tavadesse."

Kuidas on õige ja õiglane elatisraha maksta, kui mehe juures on 20-aastane täisealine meie laps ja minu juures 12-aastane?

05.11.2018 / vastused.ee

"Kui lastele tehtavad kulutused on võrdsed, ei ole tõepoolest alust kummaltki vanemalt elatise nõudmiseks. Kui aga ühe vanema kulutused on suuremad, tuleks teisel vanemal siiski elatist maksta, vastavalt siis poole ulatuses, milles tema ülalpidamiskulud on väiksemad."

Elatisraha vähenemine

05.11.2018 / juristaitab.ee

"Kui asjaoludest tulenevalt ei ole vanemal võimalik suuremat sissetulekut teenida ning elatise suuruse määramisel kohtuotsuse aluseks olnud asjaolud on lapse sünniga muutunud, võib see olla aluseks hagiavalduse esitamiseks elatise vähendamiseks."

Elatisvõlgnike survestamise eelnõu saadeti esimesele lugemisele

12.11.2018 / rmp.ee

"Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata 12. novembri 2018. a istungil esimesele lugemisele eelnõu, mis annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda."

Kas võib lapse emale kanda võõra konto alt elatist, kui selgitusse pannakse - elatis - lapse nimi ja kellelt?

14.11.2018 / vastused.ee

"Elatist võib maksta ka kolmandale isikule kuuluva konto alt, tuleb lihtsalt jälgida, et oleks võimalik tuvastada, et tegemist on Teie poolt lapsele makstava elatisrahaga. Selleks tuleb selgitusse märkida kelle poolt elatist makstakse, samuti lapse nimi, kellele elatist makstakse, sõna "elatis" ja periood, mille eest elatist makstakse."

Kohtutäiturite asendamised

20.11.2018 / kpkoda.ee

"Kohtutäitur Eha Nikker'it asendab 20.11.2018-24.11.2018 kohtutäituri abi Viire Kivilo."

Viie lapse ema: "rahakoti"-efekti vähendamiseks peab elatisraha arvestama lapse vajadusi

21.11.2018 / vabauudised.ee

"Mõne lapse puhul on kulud suuremad ja teise puhul väiksemad kui riiklik elatisraha miinimum. Tänasel päeval on see viinud olukorrani, et lahus elav vanem peab sama elatusraha maksma lapsele, kes tegeleb nii kalleid kulutusi nõudva tippspordiga kui lapsele, kellega koos elav vanem saadud raha kõrist alla kallab või kunstküüntele kulutab. Süsteemi tuleks parandada nii, et see arvestaks rohkem lapse vajadustega ja hindaks mõlema lapsevanema osalust."

Lugejakiri | Säilitage inimlikkus, ka elatise maksja on elusolend!

26.11.2018 / ohtuleht.ee

"Elatise maksjaid laastab vaimne terror, kohtud-advokaadid, väikesed palgad ja ületöötamine, halvemal juhul alkohol. Säilitagem inimlikkus! Ka elatise maksja on elusolend!"

Isa pihib: kuidas mu kallist tütrest ema rahamasin sai

27.11.2018 / naistekas.delfi.ee

"Eelmine nädal siis peale 9 kuud kestnud uurimist siis kohus tegi otsuse, et pean maksma 250eurot elatusraha. Poleks kahju maksta, kui mul oleks võimalusi. Sealjuures kui lapse emal oli raha, et maksta juristile, siis mul oli vaid Eesti riigi poolt kasutada tasuta õigusabi tunnid."

Andres Aru: elatise miinimummäär ei tohiks olla kõrgem enamiku laste tegelikest vajadustest

28.11.2018 / ohtuleht.ee

"Alampalga tõus kergitab igakuise makstava elatise summa seniselt 250 eurolt 270 euroni ühe lapse pealt."

Kas meil on midagi teha, et saaksin oma pangakontolt vastavalt enda ja oma lapse elamiseks miinimumi?

29.11.2018 / vastused.ee

"Täitemenetluse seadustiku § 132 lõige 2 sätestab, et kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus - välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet."