Laeb...

Uudiste ülevaade detsembris 2018

Uudiste ülevaade detsembris 2018

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest detsembris 2018.

Ajateenija lapse toetus tõuseb

07.12.2018 / tre.ee

"Eile otsustas valitsus kaitseministri ettepanekul, et ajateenija lapse toetus tõuseb uuest aastast [50 eurolt] 300 euroni kuus. "

Kas ja millistel tingimustel on mul võimalik osalise töövõime tõttu taotleda elatisraha summa vähendamist?

11.12.2018 / vastused.ee

"Kui Teil on osaline töövõimetus ja seetõttu ei õnnestu Teil endale sissetulekut teenida, samuti puudub Teil muu vara, mille arvelt oma ülalpidamiskohustust täita, võib olla põhjendaud elatisraha vähendamine alla kehtiva miinimummäära."

Kuidas toimida, kui teine laps ei taha osaleda hooldusarvete maksmises?

12.12.2018 / vastused.ee

"Kui alus ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastamiseks puudub, tuleb isa ülalpidamisse panustada mõlemal tütrel. Kui üks tütardest seda tegema ei nõustu, tuleb isal esitada tütre vastu vastav hagi."

Kas juhul kui määratakse kohtu poolt alimendid, siis ei pea ma maksma seda lapse emale vaid ostan lapsele asju?

20.12.2018 / vastused.ee

"Kui kohtu poolt mõistetakse lapsele välja elatis konkreetse rahasummana, tuleb elatis vastavalt kohtuotsusele tasuda lapse ema kontole."

Kuhu ma taotluse pean tegema, et kohus võtaks arvesse, et lapse ema saab lapse pealt peretoetust?

20.12.2018 / vastused.ee

"Te peate menetlusosalisena selle asjaolu kirjalikult kohtule esitama ja paluma selle arvestamist elatise suuruse määramisel."

Kui suur on elatisraha miinimum 2019. aastal?

21.12.2018 / Alimendid.ee

"2019. aastal on elatise miinimummäär 270 eurot kuus."

Mida mina kui lapse ema saan teha, et lapsed oleksid võrdselt koheldud või kas annab üldse midagi teha?

28.12.2018 / vastused.ee

"Lapse isal on igal juhul kohustus alaealise lapse ülalpidamiseks, kuid muus osas on lastega seotud rahaküsimused ainuisikuliselt tema otsustada."

Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb 60 euroni kuus

28.12.2018 / sm.ee

"2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus."

Muutub vanemahüvitise arvestusperiood

28.12.2018 / sm.ee

"1. septembrist 2019 arvestatakse vanemahüvitist rasedusele (9-le kuule) eelnenud 12 kalendrikuu alusel."