Laeb...

31. nädala uudiste ülevaade

Ülevaade elatisrahaga seotud uudistest ja meediakajastusest 2018. aasta 31. nädalal.

Elatisnõue – kuhu märkida aeg, mille eest elatist nõutakse

30.07.2018 / foorum.perekool.ee

"[Maksekäsu] kiirmenetlusega saab elatist nõuda ainult selle esitamise päevast alates, seega mingit eraldi kohta [tagasiulatuva elatise nõudmiseks] seal polegi. Vastuväite puhul läheb asi lihtsalt üle tavamenetlusse. Kui võlgnik esindajat ei palka, siis mingeid kulusid sellega ei kaasne."

Erkki Laaneoks: ekslapsed – kas kaasaja paratamatus?

02.08.2018 / arvamus.postimees.ee

"MTÜ Lapsele Vanemad töötab välja terviklikumat kava lahku läinud vanemate laste üleskasvatamise korraldamiseks. Selle kohaselt suunatakse kohtusse pöörduv vanem võimalusel lastekaitsesse või muu neutraalse spetsialisti poole vanemluskava koostama, selle käigus töötavad mõlemad vanemad kirjalikult läbi eri teemad koos juhendmaterjali ja näidistega. Protsess toimuks peamiselt kirjalikult ning selle käigus võetaks arvesse vanemate koostöötahet ja soovi venitamist vältida."

Miks mina elatist ei nõua?

04.08.2018 / foorum.perekool.ee

"Kuigi meie omavahelised suhted on hapud, on minus piisavalt palju inimlikkust, et ma ei kraabi oma eksilt viimast. Tal on endal nüüdseks uus pere ja laps. Olen piisavalt näinud võlgades siplevaid inimesi oma perekonnas ainuüksi ja see on masendav. Tõesti isa kohustus on last üleval pidada kuid seni kuni ma saan ise sellega väga hästi hakkama, leian ma, et mul pole vaja seda ülalpidamiskohustust nui pooleks nõuda. Eriti kui ta tänu sellele võlgadesse satub.."